Sjokolade bra for hjernen

En studie ved The Maine-Syracuse Longitudinal Study (MSLS) har konkludert med at sjokolade har en rekke positive effekter for hjernen. Studien har, ifølge VG, vist at sjokolade blir assosiert med bedre visuell hukommelse og organisering, bedre arbeidsminne og bedre abstrakt resonnering. I tillegg kan sjokolade hjelpe mot aldersrelatert, kognitiv svikt.

ifølge den norske forskeren Sidsel Fiskaa Hagen hos matforskningsinstituttet Nofima, viser andre studier at sjokolade har en gunstig innvirkning på blodtrykksregulering og dermed også forebygging av hjerte- og karsykdommer.

Fiskaa Hagen forklarer disse tingene med at kakao inneholder flavanoler. Flavanolene synes å ha en positiv effekt på de delene av hjernen som har med læring og hukommelse å gjøre. Det er en av få kjemiske forbindelser som kan passere hjernebarrieren. Fiskaa Hagen forklarer videre at man trenger mer forskning på dette for å forstå hvordan alt dette henger sammen.

[VG] Ny studie: Sjokolade er bra for hjernen

Del dette: